Biuro podrózy Cesta
BudapesztAktualizacja: 2010-12-08
Odwiedzono: 24 razy od 2005-05-19
Budapeszt
Szentendre, Esztergom,Wyszehrad

ŚWIADCZENIA: . autokar . 2 noclegi + 2 śniadania + 1 obiadokolacja + 1 kolacja w czardzie . opieka pilota - przewodnika . lokalny przewodnik / 3 godziny/ . godzinny rejs po Dunaju . ubezpieczenie nw i kl CENA: 230pln + 85euro/os. TERMIN: 30.04. - 02.05.2011 Bilety wstępu płatne we własnym zakresie, ok. 4000Ft

1 dzień - wyjazd o godz. 7,oo. Przejazd przez Słowację na Węgry. Przyjazd do BUDAPESZTU

                ok.14,oo Zwiedzanie rozpoczynamy od wzgórza zamkowego i starówki. Następnie

                krótki spacer, podczas którego zobaczymy Plac św.Trójcy i stojące na nim: Kościół

                św.Macieja, w przeszłości miejsce koronacji i ślubów królewskich oraz Baszty

                Rybackie, z których podziwiać można panoramę miasta. Po spacerze przejeżdżamy

                na Górę Gellerta, gdzie zobaczymy Cytadelę oraz Statuę Wolności. Obiadokolacja a

                po niej godzinny rejs po Dunaju. Nocleg.

2 dzień - śniadanie. Następnie dalsze zwiedzanie Pesztu. Peszt różni się znacznie od Budy.

                Historycznie starszy - stanowił uboższą dzielnicę przemysłową. Zwiedzanie

                rozpoczniemy od gmachu Parlamentu / z zewnątrz/. Kolejno Plac Bohaterów z

                Pomnikiem Millenium, wybudowany z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego.

                Zobaczymy tu Zamek Vajdahunyad, Bazylikę św.Stefana. Na końcu proponujemy

                zwiedzanie Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie znajdują się kolekcje takich artystów

                jak:  Rafael,Rembrandt czy Monet. Wieczorem o 19,oo - obiadokolacja w czardzie

                węgierskiej z programem folklorystycznym.Nocleg.

3 dzień - śniadanie - przejazd do ESZTERGOMU, przepięknie położonego na meandrze

                Dunaju. Spacer po uroczym miasteczku, kolebki katolicyzmu na Węgrzech.

                Zwiedzanie Bazyliki. Przejazd do WYSZEHRADU dawnej rezydencji królewskiej,

                zwiedzanie Twierdzy z piękną panoramą Zakola Dunaju. Przejazd do miasteczka

                popularnego wśród artystów - SZENTENDRE zwanym "Montmartre Dunaju" - spacer

                po barokowej starówce. Zwiedzanie Muzeum Marcepanu oraz Muzeum Wina. Po

                południu wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.