Biuro podrózy Cesta
Spotkanie z adrenalinąAktualizacja: 2006-06-08
Odwiedzono: 691 razy od 2005-08-23
Spotkanie z adrenaliną
kolejka tyrolska, most komandoski, zjazdy na linie, wspinaczka

Miejsce imprezy : nieczynny kamieniołom na górze Wdżar. Miejsce to położone jest w odległości około 40 kilometrów od centrum Zakopanego przy trasie z Nowego Targu do Nowego Sącza. Ze względu na piękne widoki oraz umiejscowienie kamieniołomu, jest to bardzo atrakcyjne miejsce na przeprowadzenie tego typu zajęć.Po przyjeĽdzie grupy w rejon góry Wdżar proponuję podzielić całość grupy na dwa mniejsze zespoły. Każdy z zespołów przydzielony zostanie do swojego opiekuna, który będzie przez cały czas trwania imprezy czuwał nad sprawnym przebiegiem zajęć. Grupa pierwsza udaje się busami w dalsza drogę do punktu oddalonego o około 10 kilometrów i przystąpi do wykonania pierwszego zadania, którym będzie rafting po Dunajcu. Uczestnicy pod okiem doświadczonych ratowników WOPR, wyposażeni w kapoki oraz kaski ochronne będą mieli za zadanie spłynąć blisko 7 kilometrowym odcinkiem tej górskiej rzeki. Spływ w zależności od stanu rzeki trwa średnio około 1 ½ - 2 godzin.

Druga grupa w tym czasie przystępuje do wykonywania drugiego zadania, a będzie to zbiór kilku zajęć alpinistycznych. Na ściankach kamieniołomu oraz pomiędzy nimi zostaną przygotowane następujące konkurencje :
  • Kolejka tyrolska – czyli zjazd na stalowej linie zawieszonej pomiędzy przeciwległymi brzegami kamieniołomu. Każdy z uczestników wykonuje samodzielny zjazd przy pełnej asekuracji instruktorów naszej firmy
  • Most komandoski – aby dostać się do kolejki tyrolskiej każdy z uczestników, będzie musiał pokonać rozwieszony na wysokości około 15 metrów nad ziemią most linowy
  • Zjazdy na linie – zadaniem każdego z uczestników będzie wykonanie na specjalnych przyrządach zjazdowych , zjazdu na linie zawieszonej pionowo
  • Wspinaczka skałkowa – uczestnicy będą wspinać się po dwóch drogach o różnej skali trudności do wyznaczonego na ścianie punktu.
Po zakończeniu swoich zadań grupy udają się do punktu cateringowego, gdzie nastąpi około godzinna przerwa na lunch

Po lunchu nastąpi zamiana grup na stanowiskach.

Całość zabawy przeprowadzona zostanie jako gra – rywalizacja. Uczestnicy podzieleni na zespoły rywalizować będą o miano najtwardszej drużyny. Na wszystkich punktach instruktorzy dbający o bezpieczeństwo za wykonanie poszczególnych zadań będą przydzielać punkty. Na koniec dnia nastąpi przeliczenie punktów oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszej drużyny.


Cena : cena kalkulowana jest indywidualnie dla każdej grupy