Biuro podrózy Cesta
WycieczkaAktualizacja: 2010-12-08
Odwiedzono: 25 razy od 2005-05-19
Budapeszt
Szentendre, Esztergom,Wyszehrad

ŚWIADCZENIA:
. autokar
. 2 noclegi + 2 śniadania + 1 obiadokolacja
+ 1 kolacja w czardzie
. opieka pilota - przewodnika
. lokalny przewodnik / 3 godziny/
. godzinny rejs po Dunaju
. ubezpieczenie nw i kl
CENA: 230pln + 85euro/os.
TERMIN: 30.04. - 02.05.2011
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie, ok. 4000Ft

1 dzień - wyjazd o godz. 7,oo. Przejazd przez Słowację na Węgry. Przyjazd do BUDAPESZTU
                ok.14,oo Zwiedzanie rozpoczynamy od wzgórza zamkowego i starówki. Następnie
                krótki spacer, podczas którego zobaczymy Plac św.Trójcy i stojące na nim: Kościół
                św.Macieja, w przeszłości miejsce koronacji i ślubów królewskich oraz Baszty
                Rybackie, z których podziwiać można panoramę miasta. Po spacerze przejeżdżamy
                na Górę Gellerta, gdzie zobaczymy Cytadelę oraz Statuę Wolności. Obiadokolacja a
                po niej godzinny rejs po Dunaju. Nocleg.
2 dzień - śniadanie. Następnie dalsze zwiedzanie Pesztu. Peszt różni się znacznie od Budy.
                Historycznie starszy - stanowił uboższą dzielnicę przemysłową. Zwiedzanie
                rozpoczniemy od gmachu Parlamentu / z zewnątrz/. Kolejno Plac Bohaterów z
                Pomnikiem Millenium, wybudowany z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego.
                Zobaczymy tu Zamek Vajdahunyad, Bazylikę św.Stefana. Na końcu proponujemy
                zwiedzanie Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie znajdują się kolekcje takich artystów
                jak:  Rafael,Rembrandt czy Monet. Wieczorem o 19,oo - obiadokolacja w czardzie
                węgierskiej z programem folklorystycznym.Nocleg.
3 dzień - śniadanie - przejazd do ESZTERGOMU, przepięknie położonego na meandrze
                Dunaju. Spacer po uroczym miasteczku, kolebki katolicyzmu na Węgrzech.
                Zwiedzanie Bazyliki. Przejazd do WYSZEHRADU dawnej rezydencji królewskiej,
                zwiedzanie Twierdzy z piękną panoramą Zakola Dunaju. Przejazd do miasteczka
                popularnego wśród artystów - SZENTENDRE zwanym "Montmartre Dunaju" - spacer
                po barokowej starówce. Zwiedzanie Muzeum Marcepanu oraz Muzeum Wina. Po
                południu wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.