Biuro podrózy Cesta
WycieczkaAktualizacja: 2006-06-08
Odwiedzono: 274 razy od 2006-05-26
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE INACZEJ


Cena:
360pln dla grupy 20 os. + 2 os. opieki gratis
320pln dla grupy 25 os. + 2 os. opieki gratis
290pln dla grupy 30 os. + 2 os. opieki gratis
270pln dla grupy 35 os. + 2 os. opieki gratis
260pln dla grupy 40 os. + 2 os. opieki gratis
Cena zawiera:
autokar,
2 noclegi + 2 śniadania + 2 kolacje,
opiekę pilota,
miejscowego, licencjonowanego przewodnika (1x 5 godz., 1x 8 godz., 1 x 3 godz.),
Cena nie zawiera kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów i parku.

Orientacyjne ceny na 1 osobę:
Muzeum Zegarów - 5 PLN,
Jaskinia Raj - 12 PLN,
Muzeum Stefana Żeromskiego - 3 PLN,
Muzeum Henryka Sienkiewicza - 3 PLN,
Muzeum Hutnictwa - 6 PLN.

1DZIEŃwyjazd o godz. 7.00, spotkanie z przewodnikiem
w Jędrzejowie, zwiedzanie Muzeum Zegarów – unikalnego 
zbioru ok. 500 zegarów i przyrządów astronomicznych,
przejazd do Chęcin k/Kielc -  zwiedzanie ruin potężnego
trzynastowiecznego zamku w Chęcinach – wzniesionego
przez Kazimierza Wielkiego, a zniszczonego w 1607
roku podczas rokoszu Zebrzydowskiego, Jaskini Raj – 
jednej z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Przejazd
do Kielc – stolicy regionu Świętokrzyskiego, zwiedzanie
zespołu klasztornego z kościołem św. Karola Boromeusza
na Karczówce oraz amfiteatru na wapiennym
wzgórzu Kadzielnia, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
                                       
2 DZIEŃśniadanie, zwiedzanie  XVII – wiecznego
 neorenesansowego Pałacu Biskupów Krakowskich,
barokowej Katedry oraz Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego. Przejazd do  Świętokrzyskiego
Parku Narodowego, zwiedzanie klasztoru Bernardynów
z relikwiami drzewa Krzyża Świętego i zmumifikowanymi
 zwłokami  księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w Świętym
Krzyżu oraz muzeum przyrodniczego Świętokrzyskiego
Parku Narodowego. Przejazd do Nowej Słupi – zwiedzanie
 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
(dymarki), przejazd do Krzemionek Opatowskich, zwiedzanie
 kopalni krzemienia i zrekonstruowanego fragmentu osady
neolitycznej,kolacja,nocleg.
                                                                                      
3 DZIEŃśniadanie, wyjazd do Bartkowa k/Samsonowa,
w którym znajduje się najstarsze drzewo na ziemiach polskich –
szypułkowaty dąb Bartek  liczący ok. 700 lat, oraz do Oblęgorka
do Muzeum wybitnego polskiego pisarza - Henryka Sienkiewicza,
laureata nagrody Nobla. Muzeum to mieści się w dawnym dworku
myśliwskim Tarłów.